Welkom op de website van de Zeelse Democratische Belangen

Op deze website kunt u alle informatie vinden van en over onze partij: onze standpunten, onze mensen, onze activiteiten en hoe we bijdragen aan een beter Zele.

De Zeelse Democratische Belangen is een plaatselijke partij.
We hebben geen enkele binding met nationale politieke partijen en willen dat ook niet. Wij kunnen ons direct en volledig inzetten voor u en onze gemeente.

Dat doen wij dan ook met volledige inzet en vertrouwen.
Guy de Roover
De Wiek
ZDB-SCHEPEN VERLAAGT BELASTINGEN IN ZELE
Als schepen van cultuur realiseerde hij al het gemeenschapscentrum De Wiek. En nu doet schepen van Financiën Guy De Roover op datzelfde elan verder door de gemeentebelastingen te verlagen: Vanaf 2018 worden de opcentiemen op onroerende voorheffing verlaagd van 881,61 opcentiemen naar 870 opcentiemen Het was trouwens niet de eerste keer dat Guy De Roover als schepen van financiën de belastingen verminderde: in 2016 al werden de forfaitaire milieubelastingen verlaagd van €55 naar €40 en van €28 naar €20. Al 2 legislaturen waakt de ZDB over het financieel welzijn van de gemeente, volgens het principe van de goede huisvader. Zelfs in tijden dat het door de bankencrisis financieel moeilijker ging, zorgde Guy De Roover er voor dat er in Zele een gezond financieel beleid gevoerd werd. Dat beleid werpt nu zijn vruchten af, vruchten waar de Zelenaar met complimenten van de ZDB met veel plezier mag van profiteren. Investeren én structureel de belastingen verlagen, daar zijn de Vlaamse en federale ministers van financiën ferm jaloers op. In Zele doet de ZDB het gewoon. Vaneigens!
Lees meer...