ZDB - uw garantie voor een daad-krachtig beleid in Zele

Als kleine partij bestuurt Zeelse Democratische Belangen de afgelopen 2 legislaturen mee in Zele. ZDB is het bewijs dat je als kleine partij toch zeer sterk kan wegen op het beleid, zonder inmenging van hogere partijbesturen en nationale of regionale polemieken.

Hoewel hij de enige ZDB-schepen is, heeft Guy De Roover toch sterk mee het beleid in Zele bepaald. Door een sterke visie, gekoppeld aan een doorgedreven dossierkennis en daadkracht, heeft ZDB heel veel uit haar programma kunnen realiseren. Het mooiste voorbeeld is uiteraard De Wiek, waar Guy De Roover als schepen van Financiën én Cultuur voor Zele een Gemeenschapscentrum gerealiseerd heeft waar men in tal van andere gemeenten terecht jaloers op is.

Om ook in de toekomst dit krachtig en rechtlijnig beleid verder te kunnen zetten, zoekt ZDB nieuwe, gemotiveerde mensen, met hetzelfde profiel om ons team te versterken en mee te werken aan het Zele van de toekomst! Ben je geïnteresseerd, neem gerust contact op en dan maken we graag een afspraak!
Guy de Roover
De Wiek

Kalender

Cultuurprijs 2017
24 februari 2018 - 20.00u.
De Wiek
ZDB tegen Groene Stroom-project dat Zeelse middenstand nekt
Gisteren wou Open VLD het Groene Stroom-project laten goedkeuren. CD&V wilde zijn goodwill tonen en gaf zijn akkoord. N-VA voelde nattigheid, maar toen ZDB-schepen Guy De Roover sprak, zweeg de rest. Blijkbaar had hij als enige de teksten goed doorgelezen én samen met de partij nagedacht over valabele alternatieven, want al tijdens zijn betoog keek iedereen naar elkaar, om uiteindelijk unaniem tegen het Groene Stroom-project te stemmen. De Zeelse middenstand en de bewoners van het centrum kunnen op hun beide oren slapen, Guy De Roover en ZDB zijn wel wakker!
Lees meer...